Owoce w szkole

Dzieci w ramach projektu „Ovoce do škol” skosztowały różnego rodzaju owoce       i jarzyny.