Grono pedagogiczne

Mgr. Danuta Lipowská

  • kierownik przedszkola

Gabriela Pazderová

  • nauczyciel przedszkola

 

Kristýna Jochymková

  • woźna
  • sprzątaczka
  • kucharka

Jiřina Suszková

  • nauczyciel przedszkola

Monika Śmigová

  • niania