Grono pedagogiczne

Mgr. Danuta Lipowská

  • kierownik przedszkola

Mgr.Beata Vašková

  • nauczyciel przedszkola

 

Jana Kropová

  • nauczyciel przedszkola
  • szkolny asystent

Adriana Łacek 

  • nauczyciel przedszkola

 

Kristýna Jochymková

  • woźna
  • sprzątaczka
  • kucharka