Grono pedagogiczne

Mgr. Danuta Lipowská

  • kierownik przedszkola

Gabriela Pazderová

  • nauczyciel przedszkola

Mgr.Beata Vašková

  • nauczyciel przedszkola

 

Kristýna Jochymková

  • woźna
  • sprzątaczka
  • kucharka

Monika Śmigová

  • szkolny asystent