Maseczki wracają do szkół

Od czwartku 10.9. 2020 noszenie masek w szkole  będzie obowiązkowe. Wszyscy uczniowie noszą maski we wspólnych pomieszczeniach szkoły,  nie muszą ich nosić w klasie podczas zajęć.  Każdy uczeń przynosi do szkoły 2 maski oraz woreczek (najlepiej woreczek strunowy) do odkładania masek.

BON PIERWSZAKA

Wyprawki zostały przekazane szkołom do końca sierpnia br. a Pierwszoklasistom były wręczone 1 września na Uroczystym Rozpoczęciu Roku Szkolnego 2020/2021.
Ponadto każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał jednorazowe stypendium finansowe (klasowy fundusz edukacyjny) przeznaczone na indywidualne potrzeby edukacyjne. Projekt „Bon Pierwszaka” jest finansowany za pośrednictwem Fundacji  „Pomoc Polakom na Wschodzie” przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów  RP i realizowany przez Macierz Szkolną w RC·

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY OD 25.05.2020

25 maja 2020  powinni wrócić do szkoły uczniowie pierwszego stopnia.       Udział w zajęciach edukacyjnych nie jest obowiązkowy. Dla dzieci, które zostaną w domu będzie kontynuowana nauka online –     w tym samym zakresie co w szkole.

Przed rozpoczęciem nauki rodzice wypełniają i podpisują oświadczenie

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Uczeń dokument przynosi do szkoły w pierwszym dniu rozpoczęcia nauki tj. 25.5.2020.
UWAGA: uczeń bez tego dokumentu nie może rozpocząć nauki w szkole i wraca do domu.
Uczęszczanie do szkoły:
Wejście do budynku szkoły jest dozwolone tylko uczniom (nie jest dozwolone ani rodzicom, ani osobom towarzyszącym)
Uczniowie wchodzą do budynku szkoły o godz. 7:45. w towarzystwie pracownika szkoły ( przed godz.7:45 uczniowie nie będą wpuszczeni do szkoły ani na teren szkolny).
Po przybyciu do szkoły uczeń stosuje środek do dezynfekcji rąk.
Na zajęcia uczęszcza tylko zdrowy uczeń bez jakichkolwiek objawów choroby
( podwyższona temperatura, katar, kaszel…).W przypadku stwierdzenia choroby ucznia odbiera natychmiast rodzic dziecka.
Uczniowie zostali podzieloni do dwóch grup ( maksymalnie 15 dzieci w grupie).
Skład grup uczniów jest ustalony przez szkołę i pozostaje niezmieniony. Grupy nie będą się spotykać na zajęciach dopołudniowych (od 8:00 – 12:00), ani na zajęciach popołudniowych (od 12: 00 – 15:00).

Zajęcia od godz. 8:00 do 12:00
1. grupa – Mgr. H.Kulig
2. grupa – Mgr.B.Tomanek
Zajęcia od godz. 12:00 do 15:00
1. grupa – Mgr. A.Jochymek

 Uczniowie bedą pojedynczo siedzieć w ławkach wystarczająco od siebie oddalonych.
 Grupa będzie miała charakter zamknięty, co oznacza, że po utworzeniu grupy jej skład pozostaje niezmieniony do końca spotkań.
Obowiązek noszenia masek:
O noszeniu maski w klasie decyduje nauczyciel. Noszenie masek będzie obowiązkowe w klasie podczas zajęć w grupach oraz poza klasą – tj.we wszystkich innych pomieszczeniach szkoły. Każdy uczeń przynosi z sobą 2 maski oraz woreczek (najlepiej woreczek strunowy- uzaviratelný ZIP sáček) do odkładania masek. Nie należy odkładać zużytej maski na ławkę, krzesło, szafkę itp. Uczeń stosuje się do zasad higienicznych, w przypadku złamania reguł zostaje wyłączony z zajęć w szkole.

Stołówka szkolna:                                                                                                                                                                                                                                                                                           Stołówka szkolna będzie czynna dla uczniów, uczęszczających na zajęcia do szkoły. Przed wejściem uczeń dezynfikuje ręce, siada na wyznaczonym miejscu i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny.

Świetlica szkolna dla uczniów :                                                                                                                                                                                                                                                                            Świetlica szkolna nie będzie czynna. Dziecko może zostać w szkole po południu do godziny 15:00 (w ramach swojej grupy).

 Uczniowie po skończonych zajęciach nie przebywają na terenie szkoły ani przed szkołą.                                                                                                                                                                                         Ivana Wrona dyrektor szkoły

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění