ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY OD 25.05.2020

25 maja 2020  powinni wrócić do szkoły uczniowie pierwszego stopnia.       Udział w zajęciach edukacyjnych nie jest obowiązkowy. Dla dzieci, które zostaną w domu będzie kontynuowana nauka online –     w tym samym zakresie co w szkole.

Przed rozpoczęciem nauki rodzice wypełniają i podpisują oświadczenie

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Uczeń dokument przynosi do szkoły w pierwszym dniu rozpoczęcia nauki tj. 25.5.2020.
UWAGA: uczeń bez tego dokumentu nie może rozpocząć nauki w szkole i wraca do domu.
Uczęszczanie do szkoły:
Wejście do budynku szkoły jest dozwolone tylko uczniom (nie jest dozwolone ani rodzicom, ani osobom towarzyszącym)
Uczniowie wchodzą do budynku szkoły o godz. 7:45. w towarzystwie pracownika szkoły ( przed godz.7:45 uczniowie nie będą wpuszczeni do szkoły ani na teren szkolny).
Po przybyciu do szkoły uczeń stosuje środek do dezynfekcji rąk.
Na zajęcia uczęszcza tylko zdrowy uczeń bez jakichkolwiek objawów choroby
( podwyższona temperatura, katar, kaszel…).W przypadku stwierdzenia choroby ucznia odbiera natychmiast rodzic dziecka.
Uczniowie zostali podzieloni do dwóch grup ( maksymalnie 15 dzieci w grupie).
Skład grup uczniów jest ustalony przez szkołę i pozostaje niezmieniony. Grupy nie będą się spotykać na zajęciach dopołudniowych (od 8:00 – 12:00), ani na zajęciach popołudniowych (od 12: 00 – 15:00).

Zajęcia od godz. 8:00 do 12:00
1. grupa – Mgr. H.Kulig
2. grupa – Mgr.B.Tomanek
Zajęcia od godz. 12:00 do 15:00
1. grupa – Mgr. A.Jochymek

 Uczniowie bedą pojedynczo siedzieć w ławkach wystarczająco od siebie oddalonych.
 Grupa będzie miała charakter zamknięty, co oznacza, że po utworzeniu grupy jej skład pozostaje niezmieniony do końca spotkań.
Obowiązek noszenia masek:
O noszeniu maski w klasie decyduje nauczyciel. Noszenie masek będzie obowiązkowe w klasie podczas zajęć w grupach oraz poza klasą – tj.we wszystkich innych pomieszczeniach szkoły. Każdy uczeń przynosi z sobą 2 maski oraz woreczek (najlepiej woreczek strunowy- uzaviratelný ZIP sáček) do odkładania masek. Nie należy odkładać zużytej maski na ławkę, krzesło, szafkę itp. Uczeń stosuje się do zasad higienicznych, w przypadku złamania reguł zostaje wyłączony z zajęć w szkole.

Stołówka szkolna:                                                                                                                                                                                                                                                                                           Stołówka szkolna będzie czynna dla uczniów, uczęszczających na zajęcia do szkoły. Przed wejściem uczeń dezynfikuje ręce, siada na wyznaczonym miejscu i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny.

Świetlica szkolna dla uczniów :                                                                                                                                                                                                                                                                            Świetlica szkolna nie będzie czynna. Dziecko może zostać w szkole po południu do godziny 15:00 (w ramach swojej grupy).

 Uczniowie po skończonych zajęciach nie przebywają na terenie szkoły ani przed szkołą.                                                                                                                                                                                         Ivana Wrona dyrektor szkoły

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA OD 18.05.2020

 • Przeszkole zostanie otwarte dla dzieci od 18.5.2020, godziny otwarcia wg regulaminu przedszkola: 6:30 – 16:30 godz.
 • Do przedszkola wchodzimy z zakrytą buzią i nosem maseczką lub szalem. Przebywając w przedszkolu należy przez cały czas dbać, aby mieć nałożoną maseczkę ochronną lub szal.
 • Przed wejściem do przedszkola zdezynfikujemy dłonie.
 • Upewnimy się, że w przedszkolu nie ma innego rodzica. Jeśli tak, to poczekamy przed drzwiami do szatni przedszkola.
 • Dbamy o 2 metrowe odstępy.
 • Przebywamy w przedszkolu tylko tyle czasu ile to jest konieczne. (przekażemy dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w szatni).
 • Pamiętamy, aby dziecko nie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek, przedmiotów z zewnątrz ani jedzenia.
 • Pamiętamy, że w przedszkolu może przebywać dziecko, które jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 • Rodzice przynoszą do przedszkola podpisane „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ pierwszy dzień przyjścia do przedszkola.
 • W przypadku, gdyby u dziecka podczas pobytu w przedszkolu pojawiły sie objawy chorobowe, rodzice są zobowiązani do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola i natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.
 • Podczas pobytu dziecka w przedszkolu, dziecko nie będzie wychodziło na spacery.
 • Opłata za edukację przedszkolną w maju będzie o połowę niższa.

W Bukowcu  12.5.2020                        Mgr. Ivana Wrona

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA – ZMIANA

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbędą się od 4.5. 2020 do 16.5.2020

W związku z pandemią koronawirusa, na podstawie wytycznych czeskiego ministerstwa edukacji, dyrekcja Szkoły i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Bukowcu ogłasza nowy hramonogram rekrutacji do Przedszkola w Bukowcu.

 • rekrutacja odbędzie się bez udziału dzieci
 • niezbędne dokumenty: wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkole, oświadczenie o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, kopia książeczki szczepień dziecka oraz kserokopia aktu urodzenia dziecka

Dokumenty proszę osobiście dostarczyć do Przedszkola w Bukowcu po wcześniejszym umówieniu terminu – tel. 792 366 850

 

Dziękuję za zrozumienie.

Mgr. Danuta Lipowska

kierowniczka przedszkola

čestné prohlášení

zápisní lístek 2020

ZAPISY DO 1. KLASY ZMIANA

Zapisy do klasy 1. odbędą się od 1.4.2020 do 9.4.2020.

Będą przebiegały tak, żeby do szkoły nie musieli przyjść ani rodzice, ani uczniowie.

Dziękujemy za zrozumienie.

Mgr. Ivana Wrona 

dyrektor szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Zapisy 2020 – 2021

Zápisní list

Žádost o přijetí

Aktualne informacje na temat opieki nad dziećmi!

 

Rodzice dzieci do 10 lat mogą w zaistniałej sytuacji ( zamknięta szkoła ) prosić o „ošetřovné”. Potwierdzenie o zamknięciu szkoły można uzyskać w dyrekcji szkoły                                                                        ( od godz. 7:00 do godz.12:30).

Więcej informacji na ten temat tutaj:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-