ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica czynna codziennie dla zgłoszonych dzieci  od godziny:

  •   6:00 –  7:45
  • 11:15 – 16:00

Głównym celem  naszej świetlicy szkolnej jest zaoferowanie dzieciom miejsca i czasu na wypoczynek, spędzania czasu z kolegami i koleżankami, wykorzystanie wolnego czasu według własnego uznania dziecka. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy był dla dziecka bezpieczny i radosny.  W ramach świetlicy szkolnej uczniowie mają możliwość pracować w następujących  kółkach zainteresowań :

  • gry sportowe (klasa 1. – 5.)                 – poniedziałek
  • kółko języka angielskiego (klasa 1.)  – wtorek
  • kółko języka angielskiego (klasa 2.)  – czwartek
  • kółko plastyczne (klasa 1. – 5.)           – co drugi  poniedziałek
  • kółko 3D drukarki (klasa 4. – 5.)          – środa
  • Pastyreczki  ( klasa 1. – 5.)                   – piątek

Opłata za świetlicę szkolną wynosi 100,- Kč / miesiąc. . 

Praca w naszej świetlicy szkolnej przebiega w dwóch oddziałach, ale wiele zajęć przebiega razem.

Rodzice odbierają dziecko ze świetlicy według potrzeby w godzinach czynności świetlicy szkolnej. Uczeń, który odchodzi do domu sam, opuszcza świetlicę o godzinie, którą rodzice podali na zgłoszeniu. Każdą zmianę należy zgłosić pisemnie lub telefonicznie, SMS. 

Jakiekolwiek uwagi związane z uczęszczaniem do świetlicy prosimy zgłaszać kierowniczce świetlicy.

Jesteśmy otwarci na państwa propozycje.

 

Lenka Stonawska

kierowniczka świetlicy szkolnej

tel. +420 792 366 890, +420 731 277 173