ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica czynna codziennie dla zgłoszonych dzieci  od godziny:

  • 7:00 – 7:45
  • 12:00 – 15.30

Głównym celem  naszej świetlicy szkolnej jest zaoferowanie dzieciom miejsca i czasu na wypoczynek, spędzania czasu z kolegami i koleżankami, wykorzystanie wolnego czasu według własnego uznania dziecka. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy był dla dziecka bezpieczny i radosny.  W ramach świetlicy szkolnej uczniowie mają możliwość pracować w następujących  kółkach zainteresowań :

  • gry sportowe – każdy drugi poniedziałek
  • kółko języka angielskiego dla klas pierwszej i drugiej – wtorek
  • kółko zdrowego gotowania – środa
  • kółko plastyczne – czwartek
  • zajęcia umuzykalniające – piątek

Opłata za świetlicę szkolną wynosi 100,- Kč / miesiąc. Dzieciom, które uczęszczają do świetlicy tylko w ramach kółek, opłata zaniża się na 70,- Kč / miesiąc.

Praca w naszej świetlicy szkolnej przebiega w dwóch oddziałach, ale wiele zajęć przebiega razem.

Rodzice odbierają dziecko ze świetlicy według potrzeby w godzinach czynności świetlicy szkolnej. Uczeń, który odchodzi do domu sam, opuszcza świetlicę o godzinie, którą rodzice podali na zgłoszeniu. Każdą zmianę należy zgłosić pisemnie lub telefonicznie.

Jakiekolwiek uwagi związane z uczęszczaniem do świetlicy prosimy zgłaszać kierowniczce świetlicy.

Jesteśmy otwarci na państwa propozycje.

 

Lenka Stonawska

kierowniczka świetlicy szkolnej

tel. +420 792 366 890, +420 731 277 173