ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA OD 18.05.2020

 • Przeszkole zostanie otwarte dla dzieci od 18.5.2020, godziny otwarcia wg regulaminu przedszkola: 6:30 – 16:30 godz.
 • Do przedszkola wchodzimy z zakrytą buzią i nosem maseczką lub szalem. Przebywając w przedszkolu należy przez cały czas dbać, aby mieć nałożoną maseczkę ochronną lub szal.
 • Przed wejściem do przedszkola zdezynfikujemy dłonie.
 • Upewnimy się, że w przedszkolu nie ma innego rodzica. Jeśli tak, to poczekamy przed drzwiami do szatni przedszkola.
 • Dbamy o 2 metrowe odstępy.
 • Przebywamy w przedszkolu tylko tyle czasu ile to jest konieczne. (przekażemy dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w szatni).
 • Pamiętamy, aby dziecko nie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek, przedmiotów z zewnątrz ani jedzenia.
 • Pamiętamy, że w przedszkolu może przebywać dziecko, które jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 • Rodzice przynoszą do przedszkola podpisane „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ pierwszy dzień przyjścia do przedszkola.
 • W przypadku, gdyby u dziecka podczas pobytu w przedszkolu pojawiły sie objawy chorobowe, rodzice są zobowiązani do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola i natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.
 • Podczas pobytu dziecka w przedszkolu, dziecko nie będzie wychodziło na spacery.
 • Opłata za edukację przedszkolną w maju będzie o połowę niższa.

W Bukowcu  12.5.2020                        Mgr. Ivana Wrona

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA – ZMIANA

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbędą się od 4.5. 2020 do 16.5.2020

W związku z pandemią koronawirusa, na podstawie wytycznych czeskiego ministerstwa edukacji, dyrekcja Szkoły i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Bukowcu ogłasza nowy hramonogram rekrutacji do Przedszkola w Bukowcu.

 • rekrutacja odbędzie się bez udziału dzieci
 • niezbędne dokumenty: wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkole, oświadczenie o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, kopia książeczki szczepień dziecka oraz kserokopia aktu urodzenia dziecka

Dokumenty proszę osobiście dostarczyć do Przedszkola w Bukowcu po wcześniejszym umówieniu terminu – tel. 792 366 850

 

Dziękuję za zrozumienie.

Mgr. Danuta Lipowska

kierowniczka przedszkola

čestné prohlášení

zápisní lístek 2020

ZAPISY DO 1. KLASY ZMIANA

Zapisy do klasy 1. odbędą się od 1.4.2020 do 9.4.2020.

Będą przebiegały tak, żeby do szkoły nie musieli przyjść ani rodzice, ani uczniowie.

Dziękujemy za zrozumienie.

Mgr. Ivana Wrona 

dyrektor szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Zapisy 2020 – 2021

Zápisní list

Žádost o přijetí

Aktualne informacje na temat opieki nad dziećmi!

 

Rodzice dzieci do 10 lat mogą w zaistniałej sytuacji ( zamknięta szkoła ) prosić o „ošetřovné”. Potwierdzenie o zamknięciu szkoły można uzyskać w dyrekcji szkoły                                                                        ( od godz. 7:00 do godz.12:30).

Więcej informacji na ten temat tutaj:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 

UWAGA !!!

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa w Republice Czeskiej, Narodowa Rada Bezpieczeństwa oraz premier RC Andrej Babisz wydali nakaz o zamknięciu m.in. wszystkich szkół podstawowych na terenie kraju. Zakaz wchodzi w życie dziś o godz. 18.00, obowiązywać będzie DO ODWOŁANIA. Oznacza to, że od jutra czyli od 11 marca 2020 nasza szkoła będzie ZAMKNIĘTA, a wszystkie zajęcia ODWOŁANE.

Zakaz NIE DOTYCZY przedszkoli – przedszkole pracować będzie w normalnym trybie (dzieci przychodzą do przedszkola jak zwykle).

Na tę chwilę nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć Państwu na pytanie, jak długo szkoła będzie zamknięta. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować mailowo. Prosimy śledzić aktualności na stronie internetowej szkoły

Bardzo proszę o wyrozumiałość.

Mgr.Ivana Wronová

200310_MZCR_Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020