BON PIERWSZAKA

Wyprawki zostały przekazane szkołom do końca sierpnia br. a Pierwszoklasistom były wręczone 1 września na Uroczystym Rozpoczęciu Roku Szkolnego 2020/2021.
Ponadto każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał jednorazowe stypendium finansowe (klasowy fundusz edukacyjny) przeznaczone na indywidualne potrzeby edukacyjne. Projekt „Bon Pierwszaka” jest finansowany za pośrednictwem Fundacji  „Pomoc Polakom na Wschodzie” przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów  RP i realizowany przez Macierz Szkolną w RC·