Mój dom Zaolzie – moja polska rodzina

W konkursie plastycznym wzięło udział 19 dzieci, za obrazki dzieci otrzymały piękne nagrody. Wystawka prac znajduje się w westibulu naszej szkoły.