Organizacja pierwszego tygodnia roku szkolnego 2022/23

Uroczyste zagajenie roku szkolnego  1.9. odbędzie się od 8:00 do 10:00.

W piątek 2.9. nauka będzie do obiadu, po obiedzie świetlica szkolna czynna do 16:00.

Od poniedziałku 5.9. nauka będzie przebiegała wg rozkładu.