Warsztaty – wytwarzanie sienników/strużoków ze słomy

 Warsztaty poprowadziła pani lektor Krysia Muchová z Mostów koło Jabłonkowa, która przyszła w ubiorze Górali Śląskich i ten przedstawiła uczniom. W atrakcyjny i przystępny sposób, w oparciu o materiały dydaktyczne własnego autorstwa wprowadziła dzieci w świat życia codziennego naszych przodków, związanego z cyklem życia zboża i jego obróbką. Podczas warsztatów dzieci pod jej kierunkiem wypełniały tematyczną kartę pracy, na podstawie której prześledziły cykl życia zboża (w tym jego prastarej karpackiej odmiany – żyta „krzicaˮ) i jego obróbkę. Wspólnie wykonały parę słomek i sprawdziły, jak wygodny jest taki tradycyjny siennik. Całość zajęć poprowadziła w gwarze góralskiej.